Vredeswerkgroep Houthem

Vredeswerkgroep Houthem

In okt. 2018 is de Vredeswerkgroep Houthem St-Gerlach in het leven geroepen. Deze Vredeswerkgroep is gesitueerd in heiligdom St-Gerlach. De
aanleiding van het inleven roepen van deze werkgroep was het organiseren van de tentoonstelling Vrede in het heiligdom St-Gerlach. Ons doel is om
het thema Vrede door beeldvorming inzichtelijk te maken voor bezoekers en zeer speciaal voor de jongere bezoekers.

We voeren ons doel uit door samen te werken met:
a.  landelijke partners: museum voor vrede en geweldloosheid,
b.  lokale partners: Platform Wereldburgerschap gemeente Valkenburg aan de Geul en
c. vele scholen uit de regio.

De inhoud van de tentoonstellingen daagt de bezoekers uit om zich een beeld te vormen wat Vrede inhoudt in het dagelijks leven. Verder worden
bezoekers aangesproken op hun eigen bijdrage, betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen het thema Vrede. We hopen dat de inhoud van
de tentoonstellingen bijdraagt aan een positieve levenshouding wat betreft het omgaan met de naaste omgeving.

Contactpersoon: Claar Habets
Corr. adres/ secretariaat: Onderstestraat 1, 6301 KA Houthem-St-Gerlach
Tel.: 0031(0)615304492
E-mailadres: coordinator@st-gerlach.nl
Website: https://www.st-gerlach.nl