Stichting Global Exploration

Stichting Global Exploration

Stichting Global Exploration (SGE) stelt zich tot doel Nederlandse jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze jongeren te bewerkstelligen. Zodoende organiseert SGE voor het onderwijs projecten in ontwikkelingslanden. De stichting heeft geen winstoogmerk. We werken samen met een twintigtal middelbare scholen in een langdurig partnerschap. Ook hebben we meer dan dertig partners uit landen over de hele wereld.  Ons motto is: “Together one World!”

 

ANBI goedgekeurd ja
Contactpersoon: M. Smeets
Corr. adres/ secretariaat: L.Eliasstraat 7, 6301 ZR Valkenburg
Tel.: 0622463413
Kamer van Koophandel nr.: 14091727
IBAN: NL33RABO0155264451
Website: http://globalexploration.nl