My Blog

Vredesweek: 16 t/m 23 september 2018

Op 16 september was de opening van de Vredesweek in Valkenburg aan de Geul. In de St.Nicolaaskerk was er een eucharistieviering met muzikale begeleiding van zangkoor “Eendracht” uit Sibbe. Een zeer goed bezochte dienst, geheel in het dialect, waarin ook enkele gedichten uit de nieuwe dichtbundel werden voorgedragen. Na afloop werd in gezamenlijkheid door pastoor Janssen en burgemeester Schrijen het vredevuur ontstoken voor de kerk. Deze gehele week (de Internationale week van de Vrede) zal voor de kerk een Vredeswake gehouden worden (elke dag van 15.30-17.30 uur) waarbij iedereen de gelegenheid heeft zijn Vredeswens (te schrijven op een houten hartje) op te hangen in de grote Vredesboom in de kerk. In de kerk is er ook een tentoonstelling van schilderijen en foto’s uit de dichtbundel “In Vredesnaam”.

MENU